top of page

REGLAMENTO:

EGUNA ETA DATA / DÍA Y FECHA

Lasterketa Maiatzaren 14ean izango da Laguardian, Araba Errioxan. Goizeko 10:00etan hasiko da eta 12:00etan amaituko da.

La carrera tendrá lugar el 14 de mayo en Laguardia, Rioja Alavesa. Comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 12:00 horas.

ANTOLAKETA / ORGANIZACIÓN

Mukwano bira laguneko antolatzaileak Victor Tapia eskolako ikasleak eta irakasleak dira. Ibilbidearen zehar istripurik gertatuz gero, antolatzaileek ez dute erantzukizunik izango, naiz eta, seguru indibiduala eta erantzukizun zibila kontratatu. 

Los organizadores de la gira amiga Mukwano son alumnos y profesores de la escuela Víctor Tapia. En caso de accidente a lo largo del recorrido, los organizadores no tendrán responsabilidades, pero sí seguro que contratarán responsabilidad individual y civil.

PARTE HARTZAILEAK ETA KATEGORIAK / PARTICIPANTES Y CATEGORIAS

Edonork parte hartu ahal izango du. Korrikalari bakoitzak erantzukizun bat du, bakoitzak osasuntsu eta lasterketa egiteko moduan egotea.

Bost kategoria ezberdin egongo dira, bakoitza ibilbide eta distantzia ezberdinarekin. Parte hartzaileen kopuru totala 400 pertsonakoa izango da. 

Bestalde, ekintzan parte hartu nahi baduzu, baina, korrika egin gabe, Dortsal 0 erosteko aukera egongo da.

Podrá participar cualquiera. Cada corredor tiene la responsabilidad de estar sano y en condiciones óptimas para participar.

Habrá cinco categorías diferentes, cada una con diferente recorrido y distancia.

El número total de participantes será de 400 personas.

Por otro lado, si quieres participar en la actividad, pero sin correr, se puede comprar Dorsal 0.


 

ADINA / EDAD          KATEGORIA / CATEGORÍA              DISTANTZIA / DISTANCIA

 

0 – 7 urte /años         Benjaminaurrekoa / pre-benjamin                300m

8 – 10 urte /años       Benjamina / Benjamín                                600m

 

11 – 14 urte /años     Haurrak / Infantil                                       900m

15 – 17 urte /años     Kadeteak eta Gazteak / Cadete y Juvenil       3000m

 

18 urtetik gorakoak /mayores de 18        Helduak / Senior              5000m

 

INSKRIPZIOAK / INSCRIPCIONES 

Inskripzioak Mukwano Bira Laguneko web orritik egingo da. Inskripzioak kudeatuko duen enpresa Cronorunner da. Inskripzio epea Martxoaren 28tik Maiatzaren 8ra izango da. Inskripzioa egiteko honako datu hauek eman beharko dira:

 • Izena

 • Abizena

 • N.A.N zenbakia

 • Dortsalean agertuko den izena

 • Jaiotze data

 • Posta elektronikoa

18 urte baino gutxiagoen inskripzioak guraso edo tutore legala egin beharko dute. Gainera, krosean parte hartzeko baimena sinatuko beharko du (inskripzio plataforman).

Las inscripciones se realizarán desde la página web de Mukwano Bira Lagun. La empresa que gestionará las inscripciones es Cronorunner. El plazo de inscripción será del 28 de marzo al 8 de mayo. Para la inscripción deberán facilitarse los siguientes datos:

 • Nombre

 • Apellido

 • Número D.N.I

 • Nombre que aparecerá en el dorsal

 • Fecha de nacimiento

 • Correo electrónico.

Las inscripciones de menores de 18 años deberán ser realizadas por el padre, madre o tutor legal del menor. Además, deberá firmar la autorización para que el menor pueda participar en el cross (en la plataforma de inscripción).

DESKALIFIKAZIOAK / DESCALIFICACIONES

Partaide guztiak deskalifikatuak izango dira, hurrengo kasuak gertatzen badira:

 • Dortsalik gabe korrika egin edo dortsala manipulatu.

 • Ez badute ibilbide osoa betetzen.

 • Beste korrikalariak ez badituzte errespetatzen.

 • Beste lasterkariak bultzatzea edo molestatzea.

 • Ez dagokien beste kategoria batean izena ematea.

 • Epaileek, antolakuntzak edo arauek esandakoa ez betetzea.

 

Todos los participantes serán descalificados cuando concurran los siguientes supuestos:

 • Correr sin dorsal o manipular el dorsal.

 • No cubran la totalidad del recorrido.

 • No respeten a otros corredores.

 • Empujar o molestar a otros corredores.

 • Inscribirse en otra categoría que no les corresponda.

 • El incumplimiento de las exigencias judiciales, organizativas o reglamentarias.

DISTANTZIAK ETA ORDUAK / DISTANCIAS Y HORAS

ORDUA / HORA    ADINA / EDAD    KATEGORIA / CATEGORÍA  DISTANTZIA / DISTANCIA

IBILBIDEA / RECORRIDO

10:00 – 10:15      0 – 7 urte / años   Benjaminaurrekoa / pre-benjamin     300m     Ibilbide txikia (itzuli 1) /  Recorrido pequeño (1 vuelta)

 

 

10:30 – 11:00     8 – 10 urte / años     Benjamina / Benjamín     600m     Ibilbide txikia (2 itzuli) / Recorrido pequeño (2 vueltas)

10:30- 11:00     11 – 14 urte / años   Haurrak / Infantil               900m      Ibilbide txikia (3 itzuli) / Recorrido pequeño (3 vueltas)

 

 

11:00 – 12:00     15 – 17 urte / años        Kadeteak eta Gazteak / Cadete y Juvenil     3000m

 Ibilbide ertaina (2 itzuli) / Recorrido mediano (2 vueltas)

 

 

 

11:00-12:00        18tik gorakoak / mayores de 18       Helduak / Senior            5000m

Ibilbide handia (itzuli 1) / Recorrido grande (1 vuelta)

 

IBILBIDEAK / RECORRIDOS

 Ibilbide txikia (300m) / Recorrido pequeño (300m)
 
 

Ibilbide ertaina (1500m) / Recorrido mediano (1500m)

 

Ibilbide handia (5200m) / Recorrido grande (5200m) 


 

 

 

 

PREZIOAK / PRECIOS

 • Prebenjamin, Benjamin, Alebin eta Haur  kategoriek 3€-ko prezioa izango dute.

 • Kadete, Gazte eta Helduen kategoriak 5€-ko prezioa izango du.

 • 0 DORSALAk 5€-ko prezioa izango du. 0 dortsalarekin Mukwano Lagun elkarteari dirua ematen diozu baina ez duzu lasterketan parte hartzeko aukerarik. Hori bai. Mukwano Lagun GKE-ari lagunhtza emango diozu.

 • Las categorías pre-benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil tendrán un precio de 3 €.

 • La categoría CADETE, JUVENIL y senior tendrán un precio de 5 €.

 • El dorsal 0 tendrá un precio de 5 €. Colaboras con la asociación Mukwano Lagun, pero no puedes participar en el recorrido. Es decir, no compras dorsal.


 

ASEGURUAK / SEGUROS

Korrikalari guztiak erantzukizun zibileko aseguru eta istripu aseguru batengatik babestuta egongo dira. Anbulantzia bat egongo da istripu bat egongo balitz jendea laguntzeko.

Todos los corredores estarán protegidos por un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes. Habrá una ambulancia para ayudar a la gente si hubiera un accidente.

 

 

HORNIDURA PUNTUAK / AVITUALLAMIENTOS

Hornidura puntua amaieran egongo da. Amaieran ura eta elikagaiak emango dira.

El punto de avituallamiento estará al final de la carrera. Se darán agua y alimentos.

 

ERRATZ AUTOA / COCHE ESCOBA

Erratz auto bat egongo da soilik, ibilbide handian (senior kategorian).

Sólo habrá un coche escoba, en la carrera del recorrido grande (Categoría senior).

LEHIAKETA GABEKO LASTERKETA / CARRERA SIN COMPETICIÓN

Lasterketan ez dira egongo irabazleak.  Lasterketa  solidarioa da. Lasterketa Ugandako herri batera laguntzeko egin dugu.

En la carrera no habrá ganadores. Es una carrera solidaria. Hemos hecho la carrera para ayudar a un pueblo de Uganda.

KONTAKTUA / CONTACTO

Antolatzaileekin harremanetan jartzeko bide hauek jarraitu ahal dituzue:

GMAIL: mukwanobiralagun@gmail.com

Para contactar con los organizadores podéis seguir los siguientes canales:

Gmail: mukwanobiralagun@gmail.com

handia.png

Mapa Laguardia

bottom of page